Yönetim Sistemleri ve Belgelerimiz

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi

BALOSB Kalite Politikası

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Kalite Politikası
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü, Ulusal ve uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve mevzuat şartları gereğince;

• Toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde bölgesel ve ülkesel kalkınmaya destek olmayı,
• Kurumun amaç ve bağlamına uygun olarak stratejik amaç ve hedeflerini desteklemeyi,
Tüm paydaşlarımızla etkileşim içerisinde ve paydaş memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, tarafsız ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak katılımcılarımıza her türlü altyapı ve destek hizmetlerini hızlı, eksiksiz, zamanında ve en üst düzey kalitede sunma anlayışına sahip yetkin personeli ile KYS’yi sürekli iyileştirerek katılımcılarına en iyi şekilde hizmet vermeyi,
• Sahip olduğumuz kalite ve kurumsal sorumluluk anlayışı ile örnek teşkil etmeyi, taahhüt eder.

BALOSB İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü, Ulusal ve uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve mevzuat şartları gereğince;

• Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,
• Çalışanların İSG bilincini ve duyarlılığını arttırmak için çalışmalar yapmayı ve çalışan temsilcilerinin İSG uygulamalarına katılımını sağlamayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi,
• Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken iş güvenliğine azami önem vererek en uygun İSG ortamını oluşturmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
• Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmak için en iyi teknolojileri kullanmayı,
• Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini analiz ederek minimize etmeyi ve sağlık bozulmalarını ve yaralanmaları önlemeyi,
• İş kazası ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirme hedefini benimseyerek, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı izlemeyi, iyileştirmeyi ve gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi artırmayı taahhüt ediyoruz.

BALOSB Çevre Politikası

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Çevre Politikası
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü, Ulusal ve uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve mevzuat şartları gereğince;

• Uygulanabilir yasal ve diğer yükümlülüklere uymayı,
• Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
• Atıkları kaynağında azaltmayı,
• Tüm çalışanlarımıza çevre sorumluluk bilincini arttırmak amacıyla, çevrenin korunması konularında eğitimler vermeyi,
• Teknolojik imkânlar doğrultusunda çevresel kirlenmeyi önlemeyi,
• Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak, sürekli izlemeyi ve geliştirmeyi,
• İş faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ederiz.