Mesleki Belgelendirme Merkezi

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi

BALOSB MESBEM Mesleki Belgelendirme Merkezi

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin iştirak şirketi BALOSB ENERJİ VE YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. bünyesinde hizmet veren BALOSB MESBEM Mesleki Belgelendirme Merkezi;

• TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar Standardı ve Mesleki Yeterlilik Kanunu mevzuatı gereklerine uyumlu,
• Uluslararası standartları da göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, iyileştirme ve yeniliklere açık bir personel belgelendirme sistemi oluşturarak,
• Nitelikli işgücüne ve onaylanmış olan Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde,
• Yeterliliğin standardına uygun uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlayarak ulusal bir sınav ve belgelendirme sistemi oluşturmak ve işletmektir.

BALOSB MESBEM Mesleki Belgelendirme Merkezinde aşağıdaki sektörlerde Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.

• Kaynak Sektörü
• Metal - Makine Sektörü
• Elektrik - Elektronik Sektörü
• Ulaştırma Lojistik ve Haberleşme Sektörü

Mesleki Yeterlilik Belgeleri hakkında bilgi almak için:
Telefon : 0 266 281 10 10/241