Çevre Yönetimi

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi

Çevre Yönetimi

Teknik İşler Müdürlüğü; sanayi yatırımlarını özendirmek, müşterek altyapı tesisleri ile çevre kirliliğini önlemek, çevreye saygılı ve kentleşmeye uyumlu bir sanayileşme oluşturmak amacıyla Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yapmakta ve gelişmesini artan bir tempo ile sürdürmektedir.
Teknik işler Müdürlüğü olarak 1 Mühendis, 4 teknik eleman ve 5 işçi personel ile birlikte 3 vardiya 7/24 olarak katılımcılarımıza hizmet vermekteyiz.

Teknik İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerimiz;
• Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi
• Su ve Kanalizasyon Birimi
• Çevre Denetimi ve Çevre Yönetimi Birimi

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi:
2010 yılında devreye alınan I. Kısım Arıtma tesisi ve 2014 yılında devreye alınan II. Kısım Atıksu arıtma tesisi ile Bölgemizde kurulu bulunan katılımcılarımızın tüm atıksuları, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19’da verilen deşarj kriterlerine uygun olarak arıtılmaktadır. Tesisler, I. Kısım 1.650 m³/gün ve II. Kısım 1.650 m³/gün olmak üzere toplam 3.300 m³/gün atıksu arıtma kapasitesine sahiptir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi endüstriyel atıksu arıtma tesisi Fiziksel Arıtma, Kimyasal Arıtma, Biyolojik Arıtma ünitelerinden oluşmaktadır.

Fiziksel Arıtma
1. Kaba ve ince ızgara ünitesi
2. Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu ünitesi
3. Dengeleme Havuzu

Kimyasal Arıtma
1. Koagülasyon Ünitesi
2. Flokülasyon Ünitesi
3. Kimyasal Çökeltim Havuzu

Biyolojik Arıtma
1. Havalandırma Havuzu
2. Son Çökeltim Havuzu
3. Deşarj Ünitesi
4. Arıtma Çamurlarının İşlenmesi
5. Yoğunlaştırıcı
6. Çamur Susuzlaştırma (Dekantör Ünitesi)

Arıtma tesisimiz bünyesinde bulunan laboratuvarımızda, arıtma tesisi çıkışından günlük deşarj edilen temiz suyun kalitesi devamlı olarak izlenmekte olup, ayrıca periyodik olarak akredite laboratuvarca tesis çıkışından deşarj suyundan numuneler alınmaktadır. Tüm bu hizmet çalışmaları ilgili resmi kurumlarca sürekli olarak izlenmekte ve takip edilmektedir. Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisimiz “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında eski adıyla “Deşarj İzin Belgesi” yeni adıyla “Çevre İzin Belgesi” sahibidir. Ayrıca; “Çevre Kanunu’nun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” kapsamında teşvik tedbirlerinden faydalanılması amacıyla “Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi” sahibidir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgemiz büyüme faaliyetlerini devam ettirmekte olup, Teknik İşler Şefliği proaktif bir yaklaşımla birlikte ileride ihtiyaç duyulacak yeni endüstriyel atıksu arıtma tesisi projelendirmelerini son aşamaya getirmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda 3. Ve 4. Kademe 5.000 m³/gün + 5.000 m³/gün toplamda 10.000 m³/gün kapasiteli yeni Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi projesi onay sürecinde olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur. Yakın zamanda onaylanacak projemize göre inşai ve kurulum çalışmaları planlanmaktadır.

Su ve Kanalizasyon Birimi:
Balıkesir Organize Sanayi Bölgemizde içme ve kullanma suyu İkizcetepeler Barajından sağlanmakta olup, barajdan çekilen su içme suyu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra 300 lt/sn kapasiteli 2 asıl bir yedek pompa ile 6,5 km’lik içme suyu hattı ile birlikte Bölgemizde yer alan 7500 m³ lük iki bölmeli su depomuza ulaştırılmaktadır. Su deposuna ulaşan suyumuz değişik çap ve tiplerde mevcut olan içme suyu hatları vasıtası ile katılımcılarımızın kullanımına sunulmaktadır. Söz konusu hatlarda şebeke sayaçlarının öncesinde oluşabilecek olan arızalara en kısa sürede müdahale edilmektedir. Katılımcılarımızın birçoğunda kullanım suyu kuyulardan tedarik edilmekte olup, kuyular için “Yeraltı Suyu Kullanım Belgesi” ve ön yüklemeli akıllı sayaç uygulamasına geçilmiştir. Bu konuda katılımcılarımız bilgilendirilmektedir. Kuyu suyu kullanan firmalarımızın resmi başvuruları hakkında bilgi almak için Bölge Müdürlüğümüze ve şefliğimize başvurmaları yeterlidir. Katılımcılarımızın su kullanımlarına bağlı olarak ortaya çıkan atıksuların toplanması ve yağmursuyu hatlarının yapımı şefliğimiz sorumluluğundadır. Bu bağlamda Bölgemiz içinde yer alan tüm katılımcılarımızın parsel sınırlarına kadar kanalizasyon hattı ve yağmursuyu hattı çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bölgemizde yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarımız ayrı ayrı inşa edilmiştir. Katılımcılarımızdan daha öncesinde bilgilendirme yazıları yazılmış olan; faaliyetleri sonucu ortaya çıkarmış oldukları atık suların bertarafın da ve yağmur sularının deşarjında gerekli hassasiyetleri göstermeleri, gereken önemi vermeleri beklenmektedir.

Çevre Denetimi ve Çevre Yönetimi Birimi:
Tüm katılımcılarımız, Çevre Kanunu, OSB Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak çıkarılmış olan tüm Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uymak ve faaliyetlerini buna göre düzenlemek zorundadır. Bu bağlamda Teknik İşler Şefliğimiz sürekli olarak saha denetimleri yapmakta ve görmüş olduğu olumsuz durumlara yönetmeliklerin müsaade ettiği hükümler doğrultusunda anında müdahale etmektedir.

Çevre Denetim ve Çevre Yönetim Birimimizin görevleri arasında;
• Bölge sınırları içerisindeki ön arıtma tesisi proje onaylarını yapmak ve çalışma şartlarını denetlemek,
• Bölge sınırları içerisindeki cadde, yaya kaldırımı ve orta refüjlerin temizliğini yaptırmak ve kontrol etmek,
• Bölgemizin “Daha Yeşil ve Temiz” olması için; Bölge içinde ağaçlandırma faaliyetleri düzenlemek ve Sanayicileri bu konularda bilinçlendirmek.
• Katılımcılarımızı Çevre Mevzuatları konusunda bilgilendirmek, eğitim ve seminerler düzenlemek,
• Bölge içerisindeki yeşil alanların, ağaçların ve süs bitkilerinin bakımlarını düzenli olarak yaptırmak ve kontrol etmek, yer almaktadır.
Teknik İşler Şefliğimiz; Katılımcılarımıza tam hizmet anlayışını sürekli kılmak, sorunlara hızlı şekilde müdahale etmek, çevresel açıdan oluşabilecek riskleri minimize ederek kirlilik oluşumunu önlemek, çalışanlarının da iş sağlığını ve güvenliğini düşünerek yeni hedef ve iyileştirmeler ile gelişimini sürdürmektedir.