TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Teknik İşler Müdürlüğümüz; Katılımcılarımıza tam hizmet anlayışını sürekli kılmak, sorunlara hızlı şekilde müdahale etmek, çevresel açıdan oluşabilecek riskleri minimize ederek kirlilik oluşumunu önlemek, çalışanlarının da iş sağlığını ve güvenliğini düşünerek yeni hedef ve iyileştirmeler ile gelişimini sürdürmektedir.
Teknik İşler Müdürlüğü; Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi 2010 yılında devreye alınan I. Kısım ve 2014 yılında devreye alınan II. Kısım Atıksu arıtma tesisimize ilave olarak 2022 Yılında devreye alınan III. Ve IV. Kademe Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma tesislerimiz ile birlikte Bölgemizde kurulu bulunan katılımcılarımızın tüm atıksuları, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19’da verilen deşarj kriterlerine uygun olarak arıtılmaktadır. Tesislerimiz, I. Kısım 1.650 m³/gün, II. Kısım 1.650 m³/gün, III. Kısım 5.000 m³/gün ve IV. Kısım 5.000 m³/gün olmak üzere toplam 13.300 m³/gün atıksu arıtma kapasitesine sahiptir.

Arıtma tesisimiz bünyesinde bulunan laboratuvarımızda, arıtma tesisi çıkışından günlük deşarj edilen temiz suyun kalitesi devamlı olarak izlenmekte olup, ayrıca periyodik olarak akredite laboratuvarca tesis çıkışından deşarj suyundan numuneler alınmaktadır. Tüm bu hizmet çalışmaları ilgili resmi kurumlarca sürekli olarak izlenmekte ve takip edilmektedir. Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisimiz “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında eski adıyla “Deşarj İzin Belgesi” yeni adıyla “Çevre İzin Belgesi” sahibidir. Ayrıca; “Çevre Kanunu’nun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” kapsamında teşvik tedbirlerinden faydalanılması amacıyla “Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi” sahibidir.
Teknik İşler Müdürlüğü proaktif bir yaklaşımla birlikte ileride ihtiyaç duyulacak Arıtılmış Su Geri Kazanım Tesisi ve Arıtma Çamurlarının geri kazanımının birinci basamağı olan Termal Kurutma tesisleri projelendirmelerini son aşamaya getirmiş bulunmaktadır. Yakın zamanda ilgili Bakanlıklar tarafından onaylanacak projelerimize göre inşai ve kurulum çalışmaları planlanmaktadır.

Bölgemizde içme ve kullanma suyu İkizcetepeler Barajından sağlanmakta olup, barajdan çekilen su içme suyu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra 300 lt/sn kapasiteli 2 asıl bir yedek pompa ile 6,5 km’lik içme suyu hattı ile birlikte Bölgemizde yer alan 7500 m³ lük iki bölmeli su depomuza ulaştırılmaktadır. Su deposuna ulaşan suyumuz değişik çap ve tiplerde mevcut olan içme suyu hatları vasıtası ile katılımcılarımızın kullanımına sunulmaktadır. Söz konusu hatlarda şebeke sayaçlarının öncesinde oluşabilecek olan arızalara en kısa sürede müdahale edilmektedir.
Katılımcılarımızın birçoğunda kullanım suyu kuyulardan tedarik edilmekte olup, kuyular için “Yeraltı Suyu Kullanım Belgesi” ve ön yüklemeli akıllı sayaç uygulamasına geçilmiştir. Bu konuda katılımcılarımız bilgilendirilmektedir. Kuyu suyu kullanan firmalarımızın resmi başvuruları hakkında bilgi almak için Bölge Müdürlüğümüze başvurmaları yeterlidir. Katılımcılarımızın su kullanımlarına bağlı olarak ortaya çıkan atıksuların toplanması ve yağmursuyu hatlarının yapımı Birimimiz sorumluluğundadır. Bu bağlamda Bölgemiz içinde yer alan tüm katılımcılarımızın parsel sınırlarına kadar kanalizasyon hattı ve yağmursuyu hattı çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bölgemizde yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarımız ayrı ayrı inşa edilmiştir. Katılımcılarımızdan daha öncesinde bilgilendirme yazıları yazılmış olan; faaliyetleri sonucu ortaya çıkarmış oldukları atık suların bertarafın da ve yağmur sularının deşarjında gerekli hassasiyetleri göstermeleri, gereken önemi vermeleri beklenmektedir.

Tüm katılımcılarımız, Çevre Kanunu, OSB Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak çıkarılmış olan tüm Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uymak ve faaliyetlerini buna göre düzenlemek zorundadır. Bu bağlamda Teknik İşler Müdürlüğümüz sürekli olarak saha denetimleri yapmakta ve görmüş olduğu olumsuz durumlara yönetmeliklerin müsaade ettiği hükümler doğrultusunda anında müdahale etmektedir.

Teknik İşler Müdürlüğüne bağlı birimlerimiz;
• Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi
• Su ve Kanalizasyon Birimi
• Çevre Denetimi ve Çevre Yönetimi Birimi
• Temizlik İşleri

Fiziksel Arıtma
• Kaba ve ince ızgara ünitesi
• 2. Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu ünitesi
• 3. Dengeleme Havuzu

Kimyasal Arıtma
• Koagülasyon Ünitesi
• Flokülasyon Ünitesi
• Kimyasal Çökeltim Havuzu

Biyolojik Arıtma
• Havalandırma Havuzu
• Son Çökeltim Havuzu
• Deşarj Ünitesi
• Arıtma Çamurlarının İşlenmesi
• Yoğunlaştırıcı
• Çamur Susuzlaştırma (Dekantör Ünitesi) oluşmaktadır.

Diğer yandan; sanayi yatırımlarını özendirmek, müşterek altyapı tesisleri ile çevre kirliliğini önlemek, çevreye saygılı ve kentleşmeye uyumlu bir sanayileşme oluşturmak ayrıca paydaşlarının ihtiyacı olan tüm teknik destek ve hizmetleri sunmakla sorumludur. Bu kapsamda olmak üzere,

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Bilgi İşlem Birimi Hizmetleri:
• Teknik işler Müdürlüğü olarak 3 Mühendis, 1 Laboratuar Sorumlusu, 7 teknik eleman ve 7 işçi personel ile birlikte 3 vardiya 7/24 olarak katılımcılarımıza hizmet vermek
• Endüstriyel atıksu arıtma tesisi Fiziksel Arıtma, Kimyasal Arıtma, Biyolojik Arıtma hizmeti sunmak
• Hizmet Birimi olarak Bölgenin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek hazırlıkları yapmak,
• Ayrıca, Yönetimin vereceği diğer tüm görevleri yapmak