Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi

BALOSB MESBEM Mesleki Belgelendirme Merkezi

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinin iştirak şirketi BALOSB ENERJİ VE YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. bünyesinde hizmet veren BALOSB MESBEM Mesleki Belgelendirme Merkezi;

• TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar Standardı ve Mesleki Yeterlilik Kanunu mevzuatı gereklerine uyumlu,
• Uluslararası standartları da göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, iyileştirme ve yeniliklere açık bir personel belgelendirme sistemi oluşturarak,
• Nitelikli işgücüne ve onaylanmış olan Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde,
• Yeterliliğin standardına uygun uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlayarak ulusal bir sınav ve belgelendirme sistemi oluşturmak ve işletmektir.

BALOSB MESBEM Mesleki Belgelendirme Merkezinde aşağıdaki sektörlerde Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.

• Kaynak Sektörü
• Metal - Makine Sektörü
• Elektrik - Elektronik Sektörü
• Ulaştırma Lojistik ve Haberleşme Sektörü

Mesleki Yeterlilik Belgeleri hakkında bilgi almak için:
Telefon : 0 266 281 10 10/241