FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fen işleri Müdürlüğü olarak; Bölgenin planlanması ve altyapı proje çalışmaları için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, yatırım ihtiyacına göre üretime katılacak parsellerin hazırlanması, Bölge içerisinde genel yapım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi, Onaylı imar planına göre arazi aplikasyonlarını yapmak, firmalara çap ve yol kotu vermek, inşaatları kontrol etmek ve raporlarını düzenlemekle sorumludur.
Bu kapsamda olmak üzere,

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Fen İşleri Birimi Hizmetleri:
• Fen İşleri sorumluluğundaki yapım işlerine (bina, yol, menfez, vb.) ait arazi çalışmalarını yapmak, Etüt ve proje hazırlama aşamasında, ilgili kurum ve birimlerle koordinasyon ve iş birliğini sağlamak maksadıyla gereken yazışmaları yapmak,
• Fen İşleri sorumluluğundaki her türlü yapım işinin (bina, yol, menfez vb.) etüt ve projelerini yapmak, yaptırmak ve denetiminin sağlamak
• Fen İşleri sorumluluğundaki Yapım İşlerinin İhale Dosyalarının teknik dokümanını hazırlamak,
• Sorumluluğundaki her türlü bina, yol inşaat işlerinin topografik ölçümlerini ve aplikasyon işlemlerini yapmak
• Sanayi parseli üretilecek alanların hazırlamak.
• Onaylı imar planına göre alt yapı projelerini hazırlatmak ve ilgili mercilere onaylatmak
• Onaylı alt yapı projelerine göre alt yapı inşaatlarının ihalesinin yapımını sağlamak ve ihale sonrası altyapı inşaatlarını denetlemek
• Yapı ruhsatları verilen sanayi tesislerine ait aplikasyonları yaparak inşaatlarını kontrol etmek
• İmara aykırı yapıları önlemek amacıyla gerekli kontrolü ve denetim işlerini İmar Müdürlüğü ile birlikte yürütmek
• İhtiyaç duyulması halinde mevcut sanayi parsellerinin Tevhit ve İfraz işlemlerinin yapılmasını sağlamak
• Bölge Müdürlüğü’nün fen işleri konuları ile ilgili her türlü yazışma ve iş takiplerini takip etmek
• İmar planına göre yolların açılması, yol alt ve üst yapısının yapılması, kaldırım ve orta refüjlerin teşkil edilmesi, yolların asfalt kaplama ve parke kaplama yapılması, bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi
• Yolların trafik işaretlerinin yapılmasını sağlamak
• Kar yağışı ve sanayicileri etkileyecek olumsuz hava şartları ile mücadele çalışmaları kapsamında her türlü tedarik gerektiren malzemeleri tedarik etmek ve diğer birimler ile koordine bir şekilde hizmetlerin aksamadan devamını sağlamak
• Her türlü üst yapı inşaat işlerinin yapımını sağlamak
• Ayrıca, Yönetimin vereceği diğer tüm görevleri yapmak