ENERJİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) 1704.2008 tarih ve ED-OSB/1575-2/1141 sayılı lisans numarası ile almış olduğu “Dağıtım Lisansı” ile Bakanlık tarafından onaylanmış sınırlarımız dahilinde, Organize Sanayi Bölgesi elektrik dağıtım faaliyeti ve bununla bağlantılı diğer tüm hizmetlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda olmak üzere,

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Enerji Müdürlüğü Hizmetleri:
• 2 Adet 154/34,5 kV Güç Trafo merkezinin işletilmesi
• Bölge içi elektrik şebekesinin 24 saat hizmet verecek şekilde işletilmesi
• Ölçü devrelerinin kontrolü ve sayaç endekslerin okunması ile tahakkuk işlemlerinin yapılması
• Elektrik üretim faaliyeti göstermek amacıyla lisanssız ya da lisans almak şartı ile kurulumu yapılacak olan tesislerin Organize Sanayi Bölgesi dağıtım sistemine bağlantısının mümkün olup olmadığını hakkında Bölge Müdürlüğü tarafından istenen görüşü gerekçeleri ile birlikte mevzuatta belirtilen süre içinde katılımcılara hizmet sunmak
• Sayaç okuma sistemini işletmek ve firmalara erişim sağlamak
• ABYSİS üzerinden http://elektrik.balosb.org.tr/Login.aspx link üzerinden uzaktan sayaç okuma hizmeti vermek
• Enerji hizmeti alımı için gerekli evrakları tanzim etmek
• Hizmet alacak paydaşlara, https://balosb2.iltaweb.com.tr/elektrik-evraklari.html link üzerinden erişim hizmeti vermek
• Ayrıca, Yönetimin vereceği diğer tüm görevleri yapmak