DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Destek Hizmetleri Birimi, Bölge Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Arıtma Birimi, Trafo Birimi, İtfaiye Birimi, Gündüz Çocuk Bakım Evi, Gümrük Müdürlü Binası ve İdari Hizmet Binasının ihtiyaç duyulan her türlü malzeme taleplerinin karşılar, elektrik malzemesi, arıtma alt yapı malzemeleri, kimyasal, iş güvenlik malzemesi, iş kıyafeti, gıda gibi malzemelerin alımını yapmaktadır. Birimlerin ihtiyacı olan tüm alımların, piyasa araştırmasının yapılması ve alınan fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi sürecinden sonra alımın gerçekleştirilmesi görevini yerine getirir ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim edilir. Bu kapsamda olmak üzere,

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Hizmetleri:
• Onaylı planlardaki tüm alanın mıntıka temizliğini, çevre düzenini, ağaç, çim, refüj bakımlarını yapar ve çöp ve tüm atıkları uygun ekipmanlar vasıtasıyla toplar ve önceden belirlenen izinli depolama alanlarına taşımak
• Tüm evrak, posta ve diğer belgelerin ilgili kurum, kuruluş ve paydaşlara dağıtım ve ulaştırılmasını sağlamak
• Yemekhane, Çay ocağı ve diğer hizmet birimlerinin hizmetlerini yerine getirir, temizlik ve bakımını yapmak
• Tüm birimlerin bakım ve haftalık ilaçlamalarını yapmak
• Sahada hizmet sunan tüm ekiplerin denetim ve iş kontrollerini yapmak
• Tüm personelin işe geliş ve gidişleri için personel servisinin takip ve kontrol etmek
• Tüm araçların elektronik ortamda takibini ve bakımını yapmak
• Bölgedeki tüm reklam tabelaları, totem ve billboardları kontrol eder ayrıca bunların sözleşme sürelerini takip ederek kiralama işlemlerini gerçekleştirmek
• Ayrıca, Yönetimin vereceği diğer tüm görevleri yapmak